Pompy ciepła


Pompy ciepła firmy Wolf - ciepło ukryte w naturze, to najlepsze ciepło do wykorzystania.

Powietrzno-wodne, względnie solankowo-wodne pompy ciepła firmy Wolf oferowane są w zakresach od 6 do 16 kW mocy, w jedenastu wariantach.

Pompy ciepła to urządzenia, które poprzez zmianę stanu czynnika ciekłego w gazowy i odwrotnie wytwarzają ciepło.

Pompy ciepła firmy Wolf to urządzenia o najwyższych właściwościach technicznych „made in Germany”, charakteryzują się najwyższymi wartościami współczynnika COP. Firma Wolf posiada bardzo dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii oraz stosuje części i elementy wytwarzane przy zachowaniu surowych norm technicznych.

Firma Wolf GmbH posiada w swojej ofercie pompy ciepła BWL-1-A typu powietrze/woda przeznaczone do montażu na zewnątrz, pompy ciepła BWL-1-I typu powietrze/woda przeznaczone do montażu w pomieszczeniach oraz pompy ciepła BWS-1 typu solanka/woda przeznaczone do montażu w pomieszczeniach. Wykorzystanie procesów termodynamicznych pozwoliło uzyskać średnio z 1 kWh energii elektrycznej od 3 do 5 kWh energii cieplnej. Pompy ciepła firmy Wolf posiadają wysoką sprawność i długą żywotność, co przy wykorzystaniu nieograniczonej energii odnawialnej pochodzącej z powietrza lub z wnętrza ziemi, czyni je najwydajniejszymi urządzeniami do ogrzewania domu. Przy mocach grzewczych od 6 do 16 kW można zrealizować, według życzenia, odpowiedni system grzewczy dla domów jedno- i dwurodzinnych.

 

Ktoś, kto decyduje się na zastosowanie pompy ciepła oszczędza nie tylko pieniądze oraz irytację z powodu wysokich cen paliw, ale także chroni środowisko powodując znaczne zmniejszenie emisji CO2. Pompy ciepła nie spalają bowiem ani oleju, ani gazu lub drewna. Pompy ciepła są całkowicie bezpieczne, nie wydzielają żadnych zapachów, nie marnują miejsca dla uciążliwego składowania paliwa.
Pompy ciepła powietrze-woda BWL firmy WOLF

Powietrzno-wodne pompy ciepła – bezgłośne przenoszenie ciepła bezpośrednio z powietrza.

 

 To najprostszy sposób ogrzewania!

 

 Powietrzno-wodne pompy ciepła firmy Wolf charakteryzują się doskonałymi wartościami współczynnika wydajności cieplnej COP do 3,8 lub 4,0 przy A2/W35 (wg norm EN 14511/EN 255). Nieco niższa wartość współczynnika COP, w porównaniu z solankowo-wodnymi pompami ciepła wynika z tego, że średnia temperatura powietrza jest niższa niż temperatura gruntu. Montaż powietrzno-wodnej pompy ciepła na obiekcie jest bardzo prosty. Nie jest potrzebne wiercenie otworów w gruncie, układanie poziomych kolektorów gruntowych lub, jak to jest konieczne w przypadku innych źródeł ciepła, wykonywanie przyłączy doprowadzających paliwo.

 

Powietrzno-wodne pompy ciepła nie muszą być uciążliwe dla otoczenia. Pompy ciepła BWL-1 pracują bardzo cicho, gdyż zastosowana sprężarka obiegu roboczego posiada podwójne odprzężenie drgań. Promieniowe wentylatory powietrza są sterowane bezstopniowo, pracują cicho, przy oszczędnym zużyciu energii elektrycznej. Pompy ciepła wyposażone są w ciągłą obudowę, zapewniającą izolację cieplną i akustyczną. Za prawie bezgłośne uruchomienie urządzenia troszczy się regulowany elektronicznie system łagodnego startu. Wynikiem podjętych wysiłków jest niewielki poziom ciśnienia akustycznego dźwięków: < 29 dB (A) dla pompy ciepła BWL-A, w odległości 10 m od urządzenia.

Przegląd zalet pomp ciepła:

  • prosta instalacja
  • możliwość montażu wewnątrz budynku - BWL-1-I oraz na zewnątrz budynku - BWL-1-A
  • doskonała efektywność energetyczna urządzenia, współczynnik COP = 3,8,
  • bezgłośna praca,
  • zakresy mocy: 8, 10, 12 kW,

 

 

Pompy ciepła solanka-woda BWS firmy WOLF


Solankowo-wodne pompy ciepła – innowacyjne rozwiązanie do nowych i starszych budynków.

Doskonała efektywność energetyczna!

Przy wielkości współczynnika wydajności cieplnej COP osiągającej wartości do 4,7/5,0 (przy B0/W35, wg norm EN 14511/EN 255) pompy ciepła BWS-1 należą do najlepszych urządzeń w swojej klasie. Wszystkie pompy ciepła nowej generacji firmy Wolf bazują na innowacyjnej koncepcji konstrukcji urządzeń. Stosowane są wyłącznie elementy charakteryzujące się najwyższą sprawnością energetyczną, jak na przykład wysokosprawne pompy obiegu solankowego oraz pompy obiegu grzewczego (klasa efektywności energetycznej A). Monowalentny sposób pracy pomp ciepła BWS-1 pozwala na pokrycie całego zapotrzebowania na energię grzewczą budynku. Nie jest więc konieczne stosowane innego źródła ciepła. Temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego osiągająca wartość do 63°C gwarantuje, że także przy niskich temperaturach zewnętrznych zachowany zostanie wysoki komfort cieplny urządzeń. Regulowane w pełni elektronicznie, dodatkowe ogrzewanie
elektryczne o mocy od 1 do 6 kW może zostać załączone podczas szczytowego zapotrzebowania na energię cieplną, np. podczas suszenia jastrychu lub podczas pracy awaryjnej.

 

Przegląd zalet pomp ciepła:

  • doskonała efektywność energetyczna urządzenia, współczynnik COP do 4,7,
  • zastosowanie w nowych oraz istniejących budynkach,
  • bardzo kompaktowe wymiary: 600 x 710 x 650 mm (szerokość x wysokość x głębokość),
  • zakresy mocy: 6, 8, 10, 12, 16 kW,
  • idealna możliwość współpracy z instalacją solarną firmy Wolf składającą się z zasobnika warstwowego BSP-W oraz kolektorów słonecznych F3-1.