Kotły stojące stalowe i żeliwne

Gazowe kotły grzewcze FunctionLine FNG


Gazowe kotły grzewcze firmy Wolf są wyposażone w zoptymalizowany palnik atmosferyczny ze zmieszaniem wstępnym. Nadaje się dobrze do spalania gazu ziemnego oraz gazu płynnego. Charakteryzuje się bardzo niską emisją substancji szkodliwych. Palnik ten gwarantuje niezawodny zapłon, również w przypadku intensywnych wahań jakości dostarczanego gazu, dzięki zastosowaniu specjalnego, wewnętrznego palnika zapłonowego.

Zakresy mocy: 10, 17, 21, 26, 34, 41, 57 kW.

Zalety kotłów grzewczych typoszeregu Function-Line firmy Wolf:

  • płukana wodą komora spalania dla zminimalizowania strat promieniowania ciepła,
  • palnik gazowy wykonany z żaroodpornej stali szlachetnej - o długiej żywotności,
  • świadectwo jakości niemieckiej organizacji DVGW,
  • pokryta specjalnym lakierem proszkowym obudowa - o najwyższej jakości powierzchniach  zewnętrznych,
  • w pełni okablowany układ regulacji z gotowymi wtyczkami przyłączeniowymi, przygotowany do łatwego przeprowadzenia prac elektro-instalacyjnych na obiekcie,
  • wysoka znormalizowana sprawność energetyczna, do 92,5 % - najlepsze możliwe  wykorzystanie energii pierwotnej paliwa gazowego.Olejowe kotły grzewcze z serii ComfortLine pracują w zakresie niskotemperaturowym.
 

Niska emisja substancji szkodliwych podczas spalania oraz praca bez powstawania kondensatu zapewniają wysoki normatywny stopień wykorzystania.

 

Żeliwne kotły olejowe z serii ComfortLine przekonują tradycyjnymi zaletami materiałowymi żeliwa: długą żywotnością, doskonałą przewodnością cieplną i wysoką odpornością na korozję.


Żeliwne kotły grzewcze firmy Wolf są szczególnie oszczędne i przyjazne dla środowiska dzięki wysokiemu stopniowi wykorzystania energii - wynoszącemu do 95%. Kotły, palniki i regulacja są starannie do siebie dopasowane, przez co gwarantują najwyższą jakość i łatwość obsługi.

 

Warianty wykonania żeliwnych kotłów grzewczych:

- CHK bez palnika nadmuchowego
- CHK z palnikiem olejowym nadmuchowym
- CHK-CB z zasobnikiem ze stali szlachetnej bez palnika olejowego
- CHK-CB z zasobnikiem ze stali szlachetnej z palnikiem olejowym

 

Wyżej wymienione kotły są dostępne w mocach:

22, 29, 37, 45, 60 kW.Stalowe kotły grzewcze opalane olejem typu ComfortLine pracują w obszarze niskich temperatur obiegowej wody grzewczej. Spalanie paliwa w tych kotłach cechuje bardzo niska emisja do atmosfery substancji szkodliwych oraz nie występowanie zjawiska skraplania się kondensatu pary wodnej w przestrzeni powietrzno-spalinowej kotła. Gwarantuje to utrzymanie wysokiej, znormalizowanej sprawności energetycznej.

Dzięki opatentowanemu systemowi doprowadzania wody powrotnej do kotła, stalowe kotły grzejne cechują się długą żywotnością. Nie występują też problemy związane z wykraplaniem się kondensatu pary wodnej. Przez specjalnie zaprojektowany system rur, zimna woda z powrotu instalacji grzewczej dopływa do najbardziej gorącej części kotła, co zapewnia równomierny rozkład temperatur wody grzewczej w kotle. W związku z tym, nawet przy niskich temperaturach obiegowej wody grzewczej na powrocie kotła, jego korozja jest praktycznie wykluczona.

 

Kotły te dostępne są w następujących wariantach wykonania:

  • CNK bez olejowego palnika nadmuchowego
  • CNK-CB z zasobnikiem ze stali szlachetnej bez palnika olejowego

Kotły CNK są dostępne w mocach:

17, 20, 25, 32, 40, 50, 63 kW.